QUY ĐỊNH CỦA CÔNG TY

Số:013/2020/CS-DROZ _
  • Toàn bộ hệ thống cửa hàng, các kênh phân phối, bao gồm các Cấp Đại lý của Doctor Oz bán sản phẩm theo đúng giá niêm yết của Công ty.
  • Chính sách chiết khấu: Các Cấp Đại lý tuyển thêm Đại lý cấp dưới vào hệ thống của mình đều phải áp dụng mức giá chiết khấu như Công ty quy định.
  • Tất cả những quy định về Giá là nhằm bảo vệ thị trường, tránh gặp phải tình trạng sản phẩm bị phá giá trầm trọng, dẫn đến không bán được hàng, sản phẩm bị bão hoà.

Lưu ý:

  • Mọi trường hợp vi phạm, Công ty sẽ xử lý theo quy định, bao gồm việc loại khỏi danh sách Đại lý, thông báo trên hệ thống Công ty.
  • Các Cấp Đại lý đều phải có trách nhiệm quản lý, giám sát giá bán từ các Cấp Đại lý thuộc hệ thống của mình. Nếu phát hiện có bất cứ sai phạm nào, Công ty sẽ xử lý theo quy định.