Quyền lợi Khách sỉ, Đại lý và Cộng tác viên

  • Được hỗ trợ quảng cáo trên hệ thống Fanpage và website của công ty
  • Được hỗ trợ làm banner đại lý
  • Được hướng học về sản phẩm
  • Được hỗ trợ kinh nghiệm tư vấn bán hàng
  • Được hưởng mức chiết khấu cao
  • Được tham gia hỗ trợ tư vấn bán hàng theo quy trình rõ ràng
  • Được training kiến thức về các sản phẩm
  • Và rất nhiều sự hỗ trợ khác từ công ty…

Thông tin chi tiết, Doctor OZ kính mời quý Đại lý và Cộng tác viên tìm hiểu thêm tại đây